071-32360828 goldenservices.ir@gmail.com شیراز-خیابان زند-مجموعه سرویس های طلایی

بایگانی برچسب برای گذاشتن favicon برای سایت

مزیت استفاده از favicon

استفاده از فایوآیکون در کنار نام دامنه شما در آدرس بار می تواند: ۱ – موجب زیبایی وب سایت شما برای کاربر گردد . کاربر با دیدن لوگو یا آرم شما که به صورت فایوآیکون…

Favicon چیست؟

<h1>فایوایکون</h1> مخفف favorites icon می باشد به معنی شکل کوچک و آیکنی مورد دلخواه شما. فایویکون اصطلاحا به شکل کوچکی گفته میشود که هنگام یافته شدن آدرس اینترنتی مورد نظر، در ابتدای آدرس دامنه در…