071-32360828 goldenservices.ir@gmail.com شیراز-خیابان زند-مجموعه سرویس های طلایی

بایگانی برچسب برای دامنه اصلی

تفاوت Park Domain و Domain Forwarding؟

تفاوت Park Domain و Domain Forwarding؟ حتما گاهی اوقات دیده اید یا شنیده اید که، یک سایت با چندین دامنه مختلف بارگذاری می گردد! به طور مثال دامنه اصلی وبسایتی، test.com است، اما مشاهده می…