071-32360828 goldenservices.ir@gmail.com شیراز-خیابان زند-مجموعه سرویس های طلایی

بایگانی برچسب برای افزایش سرعت سایت

سرعت سایت و چند روش برای افزایش آن

سرعت سایت سرعت صفحه یا Page speed چیست؟ سرعت سایت سرعت صفحه، معیاری برای سنجش است، که بدانیم محتوای صفحه با چه سرعتی بارگذاری (Load) می‌شود. سرعت صفحه معمولاً با دو مشخصه تعریف می‌شود: زمان…