071-32360828 goldenservices.ir@gmail.com شیراز-خیابان زند-مجموعه سرویس های طلایی

در انتخاب Domain از چه کاراکترهایی می توانم استفاده کنم ؟

کارکتر های مجاز در Domain  :در انتخاب Domain از چه کاراکترهایی می توانم استفاده کنم ؟

اول اینکه نام دامنه می تواند شامل تمام حروف لاتین (a-z) با حرف کوچک باشد.

– می تواند شامل تمامی اعداد (-۹۰) باشد.

– می تواند شامل خط فاصله تیره (-) باشد.

– یک دامنه نمی تواند شامل خط فاصله سفید باشد.

– یک دامنه نمی تواند شامل نقطه(.) باشد زیرا که هر نقطه به عنوان یک متمایزگر سطح می باشد.

-یک دامنه نمی تواند هیچگونه از اشکال از قبیل (%,$,#,@,^,%(را بپذیرد.

علامت – نباید اول یا آخر نام دامنه باشد برای مثال talahost-.com اشتباه است ولی tala-host.com صحیح است

علامت – نباید دو بار (یا بیشتر) در یک جا تکرار شود. مثلا tala–host.com اشتباه است ولی tala-host.com صحیح است. t-a-l-a-host.com هم صحیح است.

– می تواند شامل تمامی اعداد (-۹۰) باشد.
– می تواند شامل خط فاصله تیره (-) باشد.
– یک دامنه نمی تواند شامل خط فاصله سفید باشد.
– یک دامنه نمی تواند شامل نقطه(.) باشد زیرا که هر نقطه به عنوان یک متمایزگر سطح می باشد.
-یک دامنه نمی تواند هیچگونه از اشکال از قبیل (%,$,#,@,^,%(را بپذیرد.
– ی تواند شامل تمامی اعداد (-۹۰) باشد.
– می تواند شامل خط فاصله تیره (-) باشد.
– یک دامنه نمی تواند شامل خط فاصله سفید باشد.
– یک دامنه نمی تواند شامل نقطه(.) باشد زیرا که هر نقطه به عنوان یک متمایزگر سطح می باشد.
-یک دامنه نمی تواند هیچگونه از اشکال از قبیل (%,$,#,@,^,%(را بپذیرد.
یک دامنه نمی تواند شامل خط فاصله سفید باشد.
– یک دامنه نمی تواند شامل نقطه(.) باشد زیرا که هر نقطه به عنوان یک متمایزگر سطح می باشد.
-یک دامنه نمی تواند هیچگونه از اشکال از قبیل (%,$,#,@,^,%(را بپذیرد.

طراحی وب سایت در شیراز
چاپ و تبلیغات در شیراز