071-32360828 goldenservices.ir@gmail.com شیراز-خیابان زند-مجموعه سرویس های طلایی

دریافت امتیاز از sculptors


sculptors الگوریتمی است که در سال ۲۰۰۹ توسط گوگل روی کار آمد. الگوریتمی است که رنگ صفحات را بین تگ‌های nofollow بررسی می‌کند.