071-32360828 goldenservices.ir@gmail.com شیراز-خیابان زند-مجموعه سرویس های طلایی

تاریخچه صفحات دینامیک

زمان پیدایش دقیق صفحات دینامیک و استفاده از آنها در سایت ها، بدرستی مشخص نیست چراکه درک دقیق، تنها پس از همه گیر شدن یک پدیده حادث می شود. بعنوان مثال، از HTTP از سال ۱۹۹۰ میلادی تا هم اکنون، استفاده می شود ولی HTML، تنها از سال ۱۹۹۶ بعنوان استانداردی در آمد. استفاده از مرورگرها از سال ۱۹۹۳ بصورت انفجاری در آمد و در آن زمان، Mosaic، بعنوان مرورگری مرسوم، در راس قدرت بود.

آشکار است که مفهوم دینامیک سایت ها، به قبل از ظهور اینترنت و HTML بر می گردد. بعنوان مثال، در سال ۱۹۹۰، پیش از استفاده عمومی مردم از اینترنت، سیستم منوهای دینامیک که از راه دور توسط سروری کنترل می شد، توسط Susan Biddlecomb، از دانشگاه Southern California بکار گرفته شد.