071-32360828 goldenservices.ir@gmail.com شیراز-خیابان زند-مجموعه سرویس های طلایی

مزیت استفاده از favicon

استفاده از فایوآیکون در کنار نام دامنه شما در آدرس بار می تواند:

۱ – موجب زیبایی وب سایت شما برای کاربر گردد . کاربر با دیدن لوگو یا آرم شما که به صورت فایوآیکون در کنار آدرس وب سایت شما قرار داده شده، سایت شما را بیش از پیش خواهد شناخت و تا حدودی کمک به کسب شهرت و ماندگاری شما در ذهن بازدیدکنندگان خواهد کرد.

۲ – چنانچه مایلید تعداد زیادی دامنه و وب سایت مورد دلخواه خود را که روزانه با آنها زیاد کار می کنید ، در قسمت favorite bar مرورگر خود و یا bookmark toolbar مرورگرتان قرار دهید ، اما این دامنه ها و اسامی آنها، زیاد هستند ، می توانید نام آنها را حذف نمایید و تنها به شکل آیکونی آن بسنده کنید که این خود نیز باز به شهرت و شناخته شدن وب سایتی که تنها با نمایش آیکنی لوگو یا آرمش ، در بوکمارک تولبار قرار داده می شود، کمک خواهد کرد ، زیرا سبب افزایش دیداری و به خاطر سپاری آرم یا لوگوی آن وب سایت برای کاربران می باشد.